Podane ceny zawierają 23% VAT

Szukaj

Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi oświadczenie Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o., ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, NIP: 6762536972, KRS:0000697967, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS (dalej jako „my” w równoważnych określeniach), które opisuje sposób, w jakim zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe, a także zawiera pozostałe informacje dotyczące tych danych osobowych,.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o., ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, NIP: 6762536972, KRS:0000697967, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS.

Co to są dane osobowe?

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Jak zbieramy dane osobowe?

Zbieramy Twoje dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami, w szczególności:

 • w rozmowie telefonicznej,
 • w korespondencji e-mail,
 • poprzez formularz na stronie internetowej www.feptax.pl.

Zbieramy Twoje dane osobowe również wtedy, gdy podaje je nam Twój pracodawca lub współpracownik w związku ze zgłoszeniem Twojej osoby w naszym szkoleniu. W takim przypadku dodatkowo potwierdzamy, czy akceptujesz naszą Polityką prywatności, kontaktując się z Tobą na podany adres e-mail.

Czy podawanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Nie musisz podawać nam swoich danych osobowych ani zgadzać się na naszą Polityką prywatności, ale jeśli nie zdecydujesz się na podanie nam swoich danych osobowych lub nie wyrazisz zgody na naszą Polityką prywatności, w wielu przypadkach nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług lub kontaktować się z Tobą.

Jakie dane osobowe zbieramy?

W zależności od przypadku, zbieramy wszystkie lub niektóre spośród poniższych danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • IP, z którego się łączysz,
 • NIP,
 • dane rejestrowe Twojego pracodawcy lub Twojej firmy.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:

 • świadczenia odpłatnych i nieodpłatnych usług, które u nas zamówiłeś,
 • wystawiania faktur i dokonywania rozliczeń w zakresie odpłatnych usług, które u nas zamówiłeś,
 • komunikowania się z Tobą w sprawie naszych usług.

Czy udostępniamy dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem:

 • udostępnienia danych osobowych władzom publicznym na podstawie prawnego nakazu,
 • udostępnienia danych osobowych innym podmiotom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, w których brak takiego udostępnienia skutkowałby brakiem możliwości świadczenia nam usług do celów naszej działalności, jak w przypadku nabywania usług księgowości, przechowywania danych, IT, pośrednictwa i innych podobnych usług,
 • udostępnienia innym uczestnikom szkolenia online Twojego imienia, które zostało podane przy zgłoszeniu na to szkolenie, jeżeli zdecydujesz się wziąć udział w czacie tekstowym; w takim przypadku udostępnianie jest wyłącznie podane imię, z wyłączeniem innych danych osobowych.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Stosujemy rozwiązania, które powszechnie uważane są jako właściwe i wystarczające dla ochrony danych elektronicznych przed nieautoryzowanym dostępem do danych osobowych, w tym ich modyfikowaniem, ujawnianiem lub niszczeniem, takie jak szyfrowanie połączeń do systemów, w których przechowujemy dane osobowe, oraz szyfrowanie nośników danych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby spełnić cele określone w niniejszym oświadczeniu.

Jakie masz prawa w odniesieniu do danych osobowych?

Masz prawo żądać od nas:

 • uzyskania kopii swoich danych osobowych w formacie powszechnie stosowanym do odczytu na komputerze,
 • zaktualizowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych, jednakże gdy dane osobowe zostały pozyskane w związku ze świadczeniem naszych usług, nie mogą być one usunięte do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnych.

Jak wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies na stronie internetowej https://www.feptax.pl.

Możesz wyłączyć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki, ale pamiętaj, że niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą wówczas stać się dla Ciebie niedostępne.

Jak wykorzystujemy tagi pikselowe?

W naszych wiadomościach e-mail używamy technologię tagów pikselowych.

Tagi pikselowe są to obrazy wyświetlane w wiadomości e-mail w formacie HTML. Podczas ich wyświetlania aplikacja poczty e-mail łączy się ze specjalnym serwerem, który rejestruje otwarcie wiadomości e-mail. Tagi pikselowe pozwalają nam ustalić, czy otworzyłeś naszą wiadomość e-mail. Możesz wyłączyć funkcję automatycznego wyświetlania obrazów w wiadomościach e-email w swoim kliencie poczty e-mail, przez co nie będziemy wiedzieć, czy otworzyłeś naszą wiadomość e-mail.

Jak wykorzystujemy unikalne linki?

W naszych wiadomościach e-mail używamy unikalnych linków.

Unikalny link jest to internetowy odnośnik (URL), po kliknięciu którego zostajesz przekierowany na specjalny serwer, który rejestruje kliknięcie tego linku, a następnie zostaje przekierowany do docelowej stron internetowej. Unikalne linki pozwalają nam ustalić, czy kliknąłeś określony link. Jeśli nie chcesz, aby tak się działo, wystarczy, że nie będziesz klikać tekstowych lub graficznych linków w naszych wiadomościach e-mail.

Jak mogę kontaktować się w sprawie danych osobowych?

W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami na adres: forum@feptax.pl lub na adres rejestrowy (Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o., ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków).

Gdzie mogę złożyć skargę?

Masz prawo do złożenia skargi na działania lub zaniechania związane z danymi osobowymi, które przetwarzamy, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiany Polityki prywatności

Politykę prywatności możemy zmienić w dowolnym czasie. Zmienioną Politykę prywatności publikujemy na stronie internetowej https://www.feptax.pl/strona/polityka-prywatnosci. Zachęcamy do jej regularnego odwiedzania.

Kraków, dnia 1 października 2020 r.Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów