Podane ceny zawierają 23% VAT

Szukaj

AML dla biur rachunkowych

 • Standard
 • Premium

Wariant Standard w cenie 39 zł (w tym 23% VAT) obejmuje:

 1. bezterminowy dostęp online (dla 1. os.) pozwalający obejrzeć (oglądać wielokrotnie) nagranie wideo ze szkolenia (3,5 godz.), które odbyło się w dniu 28 lipca 2021 r.,
 2. materiały szkoleniowe (plik pdf),
 3. imienny certyfikat ze szkolenia (plik pdf).

Wariant Premium w cenie 289 zł (w tym 23% VAT) obejmuje:

 1. bezterminowy dostęp online (dla 1. os.) pozwalający obejrzeć (oglądać wielokrotnie) nagranie wideo ze szkolenia (3,5 godz.), które odbyło się w dniu 28 lipca 2021 r.,
 2. materiały szkoleniowe (plik pdf),
 3. imienny certyfikat ze szkolenia (plik pdf),
 4. procedura AML dla biura rachunkowego z wzorami - autorska dokumentacja AML (ponad 60 stron) gotowa do samodzielnego wdrożenia (edytowalny plik Word/.docx z komentarzami) - uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem 31 lipca 2021 r.),
 5. eBook "AML dla biur rachunkowych" (online + plik pdf) - 50 stron wiedzy na temat AML,
 6. bezpłatna aktualizacja procedury AML (pkt 4) i eBook'a (pkt 5) do dnia 31 października 2021 r. - m.in. w nadchodzącej aktualizacji,
  1. procedurę AML uzupełnimy o zapisy konieczne w związku ze zmianami przepisów, które wchodzą w życie z dniem 31 października 2021 r.,
  2. eBook uzupełnimy o odpowiedzi na pytania, które były zadawane podczas szkolenia AML w dniu 28 lipca 2021 r.
Nasza procedura AML zawiera:

I. Słownik użytych pojęć
II. Działania mające na celu ograniczenia Ryzyka i właściwego zarządzania zidentyfikowanym Ryzykiem
III. Zasady rozpoznawania Ryzyka i jego oceny
IV. Zasady weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej Oceny ryzyka
V. Środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną
VI. Zasady postępowania związane z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
VII. Zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
VIII. Zasady przechowywania dokumentów oraz informacji
IX. Zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie GIIF informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach
X. Zasady wykonywania obowiązków obejmujących zawiadomienie prokuratora
XI. Zasady upowszechniania wśród pracowników i innych osób wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
XII. Zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym anonimowego zgłaszania
XIII. Osoby wyznaczone w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym zasady nadzoru (kontroli) zgodności działalności z przepisami w tym zakresie oraz zasadami postępowania określonymi w niniejszej procedurze
XIV. Postanowienia końcowe

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do Procedury AML (IKOF) - Informacja o Kliencie
  będącym osobą fizyczną,
 2. Załącznik nr 2 do Procedury AML (IKNOF) - Informacja o Kliencie niebędącym osobą fizyczną,
 3. Załącznik nr 3 do Procedury AML (IBRK) - Informacja o beneficjencie rzeczywistym Klienta,
 4. Załącznik nr 4 do Procedury AML (IOU) - Informacja o osobie upoważnionej do działania w imieniu Klienta,
 5. Załącznik nr 5 do Procedury AML (OESP) - Oświadczenie w przedmiocie eksponowanego stanowiska politycznego,
 6. Załącznik nr 6 do Procedury AML (KRNK) - Karta ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w zakresie nowego Klienta,
 7. Załącznik nr 7 do Procedury AML (DBMSGK) - Dokumentacja z bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych Klienta,
 8. Załącznik nr 8 do Procedury AML (OPAML) - Oświadczenie w przedmiocie
  Procedury AML,
 9. Załącznik nr 9 do Procedury AML (APAML) - Akceptacja Procedury AML,
 10. Załącznik nr 10 do Procedury AML (UWOAML) - Uchwała o wyznaczeniu osób
  w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 11. Załącznik nr 11 do Procedury AML (ZP) - Wzór zawiadomienia do prokuratora,
 12. Załącznik nr 12 do Procedury AML (OR) - Ocena ryzyka (wzór)


Program szkolenia, które odbyło się w dniu 28 lipca 2021 r.

 1. Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana
 2. Nowe obowiązki kadry zarządzającej w biurze rachunkowym z zakresu AML
 3. Ocena ryzyka w biurze rachunkowym związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
 4. Środki bezpieczeństwa finansowego, w tym wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w biurze rachunkowym
 5. Zasady dotyczące przechowywania kopii dokumentów i informacji przez biuro rachunkowe
 6. Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej - jak ją wprowadzić w biurze rachunkowym?
 7. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w biurze rachunkowym
 8. Procedura ustalania beneficjenta rzeczywistego, w tym jako osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
 9. Raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 10. Sankcje administracyjne i sankcje karne za nieprzestrzeganie przez biuro rachunkowe przepisów AML
 11. Pytania i odpowiedzi

Wykładowca

Katarzyna Wojtowicz-Janicka


doradca podatkowy, radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnopodatkowej Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, prezes Fundacji Edukacji Podatkowej, od 15 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi, jest autorką wielu publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) a także wykładowcą szkoleń z tematyki podatku dochodowego i tematyki prawnej.

Termin realizacji

Zakupione materiały otrzymasz w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów